Çudira shqiptare! Në Londër që prej 30 vjetësh, Ujësjellësi e nxjerr debitor

Çudira shqiptare! Në Londër që prej 30 vjetësh, Ujësjellësi e nxjerr debitor

19:48, 16/10/2019

Emisioni investigativ "BOOM" në Ora News solli denoncimin e Besim Shehut nga lagjia Bathore e Kamzës.

Ai ankohet se i biri, Olsi Shehu, rezulton debitor në ndërmarrjen e Ujësjellës Kanalizimeve të bashkisë Kamëz dhe në drejtorinë e taksave dhe tarifave vendore edhe pse jeton në Angli prej vitit 1998 dhe është nënshtetas anglez.

Njoftimin e ka marrë dy vjet më parë. Olsi nuk ka as shtëpi që të paguaj taksë ndërtese, as sahat uji, as kontratë me Ujësjellës-Kanalizimet që të paguaj detyrime edhe aty.

Olsi ka vetëm pasaportizimin në Kamëz, por shtëpia është në emër të z.Besim, babait të tij, i cili paguan çdo taksë apo detyrim rregullisht si taksat vendore, si detyrimet për UK Kamëz.Ai kërkon që detyrimet për Olsin të hiqen.

Denoncimi: Jam Besim Shehu, lagja nr.1 Bathore, çuni Olsi në 15 janar 1998 ka ik në Angli me shtëpi me familje.Në vitin 2011 kanë shënuar Olsin që ai nuk ka as shtëpi, as ujë as drita, asgjë. Unë për vete kam një linjë ujë, një linjë dritash dhe shtëpia është në emrin tim.Kur shoh faturistja na sillte letrat, i them zonjë pse, më tha shko te ujësjellësi. 4 mijë lekë në muaj për ndërmarrjen e ujësjellësit, duhet të paguajë Olsi. 

Pyetje: Ka pas Olsi ndonjëherë ndonjë kontratë apo sahat uji në emrin e tij?

Denoncuesi: Jo.Shkova të ankohem, jo ka pas kontratë, se i vënë dhe një numër, dhe numër shtëpie, kur numër shtëpie s`ka, e kam të legalizuar në emrin tim. Më përpara kam shkuar dhe më ka thënë drejtori atje, po do hiqe djalin, çoje atje ku ka qenë, pra në Maqellarë. I kam dërguar dhe Xhelal Mziut në facebook ankesë, tha në përgjigje nuk bëhet ajo punë, me çfarë do t`i bëjmë rrugët tha, me ato lekë do i bëjmë. Njoftimi na ka ardhur para dy vjetësh që duhet të paguante Olsi këto detyrime, nuk dinim gjë. Prandaj dua, se nuk më takon kjo pagesë, të përjashtohet nga detyrimet, taksat dhe tarifat.

Gazetarja e "BOOM" takoi drejtorin e komanduar të Ujësjellës Kanalizimeve Kamëz, Gerti Deda.

Drejtori i U.K Kamëz: Unë siç ta thashë jam komanduar, ka dy muaj. Unë tani do ta verifikoj, do t`ju bëj një përgjigje me shkrim, zyrtare.

Denoncuesi: Është e drejtë kjo, çuni im nuk di Tiranën moj, ky thotë ka hap kontratë.

Gazetarja: Këtë po i kërkojmë, kopjen e kontratës, sepse duhet të ketë firmosur atje Olsi.

Drejtori i U.K Kamëz: Pikërisht më lër kohë, të nxjerr dhe unë informacionin e nevojshëm.Ne do ta verifikojmë edhe për banesën, edhe për kontratën do t`ju bëjmë një përgjgje me shkrim, që të jemi më të saktë më korrekt.

Gazetarja: Në momentin që hapet një kontratë duhet të kesh një banesë dhe një sahat minimumi, nëse hapet një kontratë me ujësjellës kanalizimet?

Drejtori i U.K Kamëz: Patjetër!

Me ndërhyrjen e nënkryetares së bashkisë, UK Kamëz u përgjigj.Kontratën e Olsit me UK Kamëz nuk e ka, por ka nisur një mandat arkëtimi, sikur e ka paguar Olsi, por që nuk ka askund firmën e tij, por vetëm të arkëtares dhe financieres së Ujësjellësit.

Olsi në Angli, nuk ka ardhur fare në 2011 kur është mbushur ky mandat jo më të ketë bërë këtë pagesë, pra gjithçka është fiktive.

Përgjigja zyrtare e UK Kamëz

"Bazuar né e-mailin e datés 03.10.2019 Nr.2042 Prot., mbi kérkesén pér informacion né lidhje me denoncimin e béré nga Z.Besim Shehu mbi kontratén me Ndérmarrjen e Ujésjellés Kanalizime Kaméz té djalit té tij Z.Olsi Shehu ju informojmé se:

Kontrata e Z.Olsi Besim Shehu, éshté hapur mé daté 09.03.2011, ku éshté béré edhe pagesa e mandatit me nr.732 né shumén 3.100 leké (sipas tarifave té asaj kohe pér pajisjen me kontraté uji).

Tarifa KUN + KUB, jané tarifa fikse pér largimin e ujérave té bardha dhe té zeza té miratuara me Vendimin e Késhillit Bashkiak.

e Pagesat qé duhet té béhen nga ana e qytetarit jané tarifa fikse pér mirémbajtje kontraté dhe rrjeti kanalizimesh.

Procedura e hapjes sé njé kontrate nga ana e UK Kaméz béhet mbi bazén e kérkesés pér lidhje nga ana e qytetarit".

Në telefon, nënkryetarja e bashkisë së Kamzës thotë se kontratat janë hapur fiktivisht, vetëm për t`i vendosur taksat. Ajo na dha një shpresë që ky vendim i bashkisë së dikurshme do të rishikohet dhe do të bëhen patjetër ndryshimet e nevojshme.

"Rreth këtij problemi ne jemi të informuar, pasi kemi ngritur një staf për të bërë verifikimet në lidhje me kontratat e ujësjellësit , kanalizimeve dhe taksave ,për pjestarë të familjeve që janë emigrant, por që janë të ndarë, dhe kanë pashaportizimin në Bashkinë Kamëz.

Ky nuk është vetëm një problem i shtetasit Olsi Shehi, por dhe shumë qytetarëve të tjerë që vijnë dhe ankohen në Bashki.

Ne këtë e kemi gjetur të tillë, që do të thotë po bëhet verifikimi, dhe janë shumë familje, kemi ngritur një grup pune, ku po bëjmë verifikimet dhe në bazë të një vendimi të këshillit bashkiak do ta kalojmë dhe miratojmë për të gjetur zgjidhjen e këtij problemi.

Detyrimet e taksave dhe tarifave vendore , përfshin dhe një taksë për ndërtesën. Është e drejtë që një emigrant që nuk ka fare ndërtesë në shqipëri ta paguajë këtë?

Kjo normalisht nuk është e drejtë, kjo është vendosur në 2017 nga ish këshilli bashkiak edhe për këtë ne po bëjmë një verifikim, sepse është të paguash dy taksa si taksën e infrastrukturës që e paguajmë gjithmonë".

Pyetje: Po me debinë çfarë do të ndodh se Olsi rezulton debitor nga viti 2007 -2019 për taksat vendore dhe 2012-2019 për UK Kamëz?

"Pjesa e debisë është diçka që duhet ta diskutojmë me drejtorinë e taksave si mund t`i anullojmë këto taksa, do pak punë dhe do një mënyrë zgjidhje sa më të drejtë, si për qytetarin dhe për institucionin.Është mëse normale që duhet të ndryshojë patjetër"!

Marrë nga Ora News

© SYRI.net

Lexo edhe:

Komentet

Shto koment

Denonco