DOKUMENTARI I SYRI TV / Propaganda, 'opiumi' në dorën e politikës

Denonco