Fatorino zhvatës të Tiranës dhe urbanë me dyndje, përqark bashkisë dritarembyllur

Denonco