Për ne

Për NE SYRI.net është agjencia më e madhe e lajmeve në Shqipëri, që brenda një kohe të shkurtër është kthyer në lider të informacionit.

Por tani SYRI.net e gjeni edhe në Kosovë me SYRI.net Kosova, edicionin tonë për të gjithë qytetarët e Kosovës.

Në SYRI.net Kosova do të gjeni opinionistë më me emër, investigime e intervista.

Ju ftojmë të klikoni dhe të na shkruani sa herë që ju mendoni se duhet. Stafi i SYRI.net Kosova

Denonco