Kryetari-farsë i PS, kundër zgjedhjeve-farsë në Akademi