LISTA/ Universitet publike, kuotat për pranim në të gjitha degët

LISTA/ Universitet publike, kuotat për pranim në të gjitha degët

12:41, 19/07/2019

Zbardhen kuotat për pranimin e maturantëve në universitet publike. Me numrin më të lartë vazhdon të jetë fakulteti i Ekonomisë dhe Drejtësisë. Tkurrje në universitetin e Mjekësisë dhe disa degëve në rrethe

Nga Enida Vërça-Shekulli

Universitetet publike kanë miratuar kuotat reja për vitin e ri akademik, i cili pritet të fillojë në datën 14 tetor të 2019.  Gazeta ‘Shekulli’ zbardh kuotat e çdo degë studimi për universitetin e Tiranës dhe ato të rretheve.

Referuar të dhënave të publikuara, vihet re që si çdo vit edhe për këtë sezon akademik numri më i lart i kuotave mbetet në fakultetin e Ekonomisë, ku në universitetin e Tiranës është vendosur një numër prej 1280 kuotash, të ndarë në sipas degëve.

Pas fakulteti të Ekonomisë,  me numrin më të lartë të kuotave pason ai i Drejtësisë me një numër prej 700 kuotash të cilat pritet të mbushen nga maturantët me aplikimet të cilat do të nisin më 31 gusht.

Një tkurrje e lehtë e kuotave, krahasuar me vitin që lamë pas vihet re në Universitetin e Mjekësisë. Bazuar në vendimin e Senatit Akademik vihet re se është vendosur të pranohen rreth 10% më pak student, krahasuar me sezonin që lamë pas. Më konkretisht për çdo degë studimi është vendosur që të pranohen rreth 30 student më pak se viti i kaluar. Tkurrja e kuotave me 30 deri në 40 më pak vihet re edhe në universitet e rretheve.

Në degët e Shkencave të Edukimit Shoqëror, siç janë degët: Mësuesi për Arsimin Fillor, apo Parashkollor, në Universitetin e Shkodrës ‘Luigj Gurakuqi’, në atë Të Durrësit ‘Aleksandër Moisiu’, apo të Vlorës ‘Ismail Qemali’, ka një rënie të kuotave me gati 20% më pak. Kujtojmë që çdo maturant duhet të aplikojë nëpërmjet Portali U-albania.

Portali nuk do të pranoje aplikime nga maturantet, të cilët s’plotësojnë edhe kriterin e notës mesatare, që sipas vendimit të këshillit të ministrave është rritur nga 7 në 7.5 për mësuesinë, ndërsa nga  6 në 6.5 për programet e tjera të studimit.

Pas përllogaritjes së pikëve për çdo konkurrent ,universitetet afishojnë në ambientet e tyre dhe faqet zyrtare listat e renditjes. Në datat 2 deri 15 shtator, kush është shpallur fitues paraqet në sekretaritë mësimore të fakulteteve dokumentacionin përkatës dhe regjistrohet, duke nisur zyrtarisht studimet e larta.

Nr.       Dega    Kuota

Universiteti i Tiranës

Fakulteti i Historisë  dhe Filologjisë               

001      Histori 180

002      Gjeografi         180

003      Gjuhë- Letërsi 180

004      Gazetari          120

005      Arkeologji        100

Fakulteti i Shkencave të Natyrës                   

006      Biologji            100

007      Bioteknologji   100

008      Matematikë    100

009      Fizikë   100

10        Informatikë     200

11        Kimi     100

12        Kimi dhe Teknologji Ushqimore         100

13        Kimi Industriale dhe Mjedisore          100

14        Inxhinieri Matematike dhe Informatike         100

15        Teknologji Informacioni dhe Komunikimi      100

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja              

16        Gjuhë Angleze 240

17        Gjuhë Frënge  120

18        Gjuhë Gjermane         120

19        Gjuhë Italiane 150

20        Gjuhë Greke    90

21        Gjuhë Turke    90

22        Gjuhë Ruse      80

23        Gjuhë Spanjolle me profil

Gjuhë -letërsi dhe qytetërim  90

24        Gjuhe Angleze 50

Fakulteti i Shkencave Sociale             

25        Psikologji         110

26        Punë sociale    100

27        Filozofi 90

28        Sociologji         100

29        Shkenca Politike          100

30        Administrim dhe Politika

Sociale 100

Fakulteti i Ekonomisë             

31        Administrim – Biznes  460

32        Ekonomiks       110

33        Financë            460

34        Informatikë Ekonomike          250

35        Administrim – Biznes

(Sarandë)        75

Fakulteti i Drejtësisë              

36        Drejtësi           700

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë                     

37        Mjekësi e Përgjithshme          260

38        Farmaci           100

39        Stomatologji    100

40        Infermieri e Përgjithshme      260

41        Mami  35

42        Teknikë e Lartë Laboratorike 45

43        Fizioterapi       45

44        Logopedi         25

45        Imazheri          45

Universiteti Bujqësor i Tiranës                      

Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit                     

Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit                     

46        Menaxhim Agrobiznesi           120

47        Ekonomi dhe Politikë Agrare  90

48        Financë-kontabilitet    120

49        Menaxhim i Turizmit Rural    90

50        Informatikë Biznesi     90

51        Ekonomiks i Aplikuar  90

Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit                  

52        Mbrojtje bimësh         120

53        Hortikulturë    120

54        Prodhim bimor            120

55        Zootekni dhe biznes blegtoral            120

56        Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi            120

57        Agromjedis dhe ekologji         130

58        Inxhineri agrare – Agromekanizim    120

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit                   

59        Teknologji Agroushqimore     102

60        Vreshtari-Enologji       104

Fakulteti i Shkencave Pyjore              

61        Mbarështim Pyjesh     65

62        Përpunim Druri           60

Fakulteti Mjekësisë Veterinare                     

63        Mjekësi Veterinare     110

64        Menaxhim Veterinar (2vjeçar)           60

Universiteti Politeknik i Tiranes                     

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit              

65        Inxhinieri Ndërtimi     150

66        Inxhinieri Hidroteknike           70

67        Inxhinieri Mjedisi        70

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës                  

68        Arkitekturë (Arkitekt)  110

69        Arkitekturë (Urbanist) 55

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit              

70        Inxhinieri Gjeodezi      65

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike                    

71        Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë)           70

72        Inxhinieri Elektrike (Energjitike)         70

73        Inxhinieri Mekatronike           70

Fiazkiukelteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë                

74        Inxhinieri Fizike           80

75        Inxhinieri Matematike            80

Fakulteti Inxhinierisë Mekanike                    

76        Inxhinieri Mekanike    80

77        Inxhinieri Tekstile dhe Modë  70

78        Inxhinieri Materiale    55

79        Inxhinieri Ekonomike  85

Fakulteti i Gjeologjise dhe i Minierave                     

80        Shkencat e Tokës        70

81        Inxhinieri Gjeoburimesh         100

82        Inxhinieri Gjeoinformatike     70

83        Inxhinieri Gjeomjedis  60

Fakulteti i  Teknologjisë së Informacionit                 

84        Inxhinieri Elektronike  120

85        Inxhinieri Informatike 120

86        Inxhinieri Telekomunikacioni 120

Universiteti ‘Fan S. Noli’, Korçë                     

Fakulteti i Edukimit                

87        Gjuhë- Letersi 50

88        Gjuhë dhe Kulture Frënge       30

89        Gjuhë Angleze 65

90        Mësuesi për Arsimin Fillor     40

91        Mësuesi për Arsimin

Parashkollor    20

92        Histori-Gjeografi         50

Fakulteti i Shkencave të

Natyrës dhe Shkencave Humane                   

93        Filozofi-Sociologji        45

94        Matematikë-Fizikë      30

95        Matematikë-Informatikë        30

96        Biologji- Kimi  49

97        Teknologji Informacioni          49

98        Infermieri e përgjithshme      90

99        Mami (Infermier)       40

100      Administrim dhe Politika Sociale        60

Fakulteti i Ekonomise             

101      Financë – Kontabilitet 100

102      Menaxhim       90

103      Administrim Biznesi në

Marketing       80

104      Administrim Biznesi në

Turizëm           80

Fakulteti i Bujqesise               

105      Agroushqim     50

106      Agrobiznes      50

107      Inxhinieri Agronomike            60

108      Mjekesi e Bimeve dhe

Hortikulture    40

Universiteti ‘Aleksandër Xhuvani’ Elbasan                

Fakulteti i Shkencave Humane                      

109      Gjuhë – Letërsi            90

110      Gjuhë – Letërsi shqipe dhe Frënge     35

111      Histori – Gjeografi      80

112      Histori dhe gjuhë gjermane    35

113      Gjeografi dhe gjuhë italiane   48

114      Gjuhë angleze 105

115      Gjuhë gjermane          35

116      Gjuhë frënge   35

117      Gjuhë italiane 58

118      Gazetari          58

119      Gazetari – Anglisht     58

120      Gjuhe Shqipe dhe Rome         15

Fakulteti i Shkencave te Natyres                   

121      Biologji-Kimi   90

122      Matematikë-Fizikë      70

123      Teknologjitë e informacionit  120

124      Teknologji laboratori (2vjeçar)           100

125      Fizikë kompjuterike     40

126      Matematikë Informatike        70

Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike                 

127      Infermieri e përgjithshme      200

128      Infermieri – Mami      130

129      Fizioterapi       110

130      Logopedi         80

131      Imazheri          100

132      Teknologji laboratori  100

Fakulteti i Shkencave te Edukimit                  

133      Mësuesi për Arsimin Fillor     89

134      Mesuesi per Arsimi Parashkollor       84

135      Edukim qytetar           50

136      Punonjës social           73

137      Filozofi-Sociologji        50

138      Psikologji         67

139      Edukim Fizik dhe Sporte          60

Fakulteti Ekonomik                

140      Administrim-Biznes     115

141      Financë-Kontabilitet    115

142      Ekonomia dhe e drejta           115

143      Informatikë ekonomike          155

144      Ekonomi turizmi          70

145      Administrim biznesi dhe

Inxhinieri         70

146      Shkenca Juridike në Biznes     70

147      Shkenca Juridike në

Sektorin Publik            70

Universiteti ‘Eqrem Çabej’ Gjirokaster                     

Fakulteti i Shkencave te Natyres                   

148      Biologji – Kimi 60

149      Fizikë dhe Teknologji Informacioni     20

150      Matematikë – Fizikë   20

151      Matematikë – Informatikë     20

152      Teknologji Informacioni          35

153      Infermieri e Pergjithshme      80

154      Infermieri Mami         30

Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqerore                     

155      Histori -Gjeografi        35

156      Gjuhë – Letërsi Shqipe            35

157      Gjuhë Letërsi Angleze 40

158      Gjuhë Letërsi Italiane 15

159      Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek     15

160      Histori dhe Gjuhë Italiane       15

161      Mësuesi për Arsimin Fillor     40

162      Mësuesi për Arsimin Parashkollor     40

163      Kontabilitet-Financë    60

164      Administrim – Publik  60

165      Ekonomi Turizmi         30

Universiteti ‘Luigj Gurakuqi’, Shkodrës                     

Fakulteti i Shkencave Shoqërore                   

166      Gjuhë – Letërsi            100

167      Gazetari dhe komunikim        73

168      Histori 85

169      Gjeografi         90

170      Matematikë    68

171      Fizikë   60

172      Informatikë     85

173      Biologji – Kimi 80

174      Infermieri e përgjithshme      120

175      Infermieri (Mami)      35

176      Infermieri (Fizioterapi)           35

Fakulteti i Shkencave të Edukimit                  

177      Mësuesi Arsimi Fillor  60

178      Mësuesi arsimi parashkollor  60

179      Psikologji         60

180      Punë sociale    60

181      Edukim fizik dhe sporte          70

Fakulteti Ekonomik                

182      Financë – Kontabilitet 120

183      Administrim – Biznes  120

184      Turizëm           100

Fakulteti Gjuhëve të Huaja                

185      Gjuhë Angleze 70

186      Gjuhë Italiane 60

187      Gjuhë Gjermane         60

188      Gjuhë Frënge  40

Fakulteti i Drejtësisë              

189      Drejtësi           300

Fakulteti i Shkencave të Edukimit                  

190      Pikturë e grafikë         30

191      Pedagogji muzikore    30

Univ. ‘Ismail Qemali’ Vlorë               

Fakulteti i Shkencave Teknike            

192      Matematikë    37

193      Fizikë   25

194      Shkenca Kompjuterike            60

195      Teknologji Informacioni          60

196      Informatikë     35

197      Inxhinieri Navale         40

198      Inxhinieri Mekanike    50

199      Navigacion      45

200      Kimi     30

201      Biologji            58

202      Inxhinieri Elektrike      50

Fakuleti i Ekonomise              

203      Administrim Biznesi    144

204      Menaxhim Turizmi     75

205      Ekonomiks       82

206      Financë            186

207      Kontabilitet     70

208      Marketing       75

Fakulteti i Shkencave Humane                      

209      Mësuesi për Arsimin Fillor     60

210      Mësuesi për Arsimin Parashkollor     60

211      Pedagogji e Specializuar         30

212      Gjuhë Shqipe dhe Letërsi        90

213      Gjuhë Angleze 90

214      Gjuhë italiane 40

215      Histori – Gjeografi      70

216      Drejtësi           220

Fakulteti i Shëndetit Publik                

217      Infermieri e përgjithshme      190

218      Infermier Mami          90

Universiteti ‘Aleksander

Moisiu’ Durres                       

Fakulteti i Biznesit                  

219      Administrim Biznesi    80

220      Menaxhim – Marketing          80

221      Shkenca Ekonomike    95

222      Financë -Kontabilitet   106

223      Bankë Financë 106

224      Menaxhim Hotel Restorant    70

225      Menaxhim Turizëm

Kulturor           70

226      Menaxhim Turizëm

Arkeologjik      70

Fakulteti i Shkencave Politike Juridike                       

227      Drejtësi           200

228      Shkenca Politike          70

229      Administrim Publik     70

230      Politikë Ekonomike     70

231      Marrëdhënie me Publikun      70

232      Histori 70

Fakulteti i Studimeve Profesionale                

233      Infermieri e Përgjithshme      129

234      Mami  51

235      Fizioterapi       48

236      Navigacion dhe Peshkim Detar          38

237      Teknikë Elektrike (2 vjeçar)    35

238      Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime (2 vjeçar)            50

239      Asistencë Stomatologji (2 vjeçar)       44

240      Menaxhim Ndërtimi (2 vjeçar)           43

241      Menaxhim Transporti (2 vjeçar)        43

242      Asistencë Ligjore (2 vjeçar)    43

243      Asistencë Administrative (2 vjeçar)    40

244      Teknologji Automobilash (2 vjeçar)    42

245      Teknikë e Rrjeteve Kompjuterike (2 vjeçar)   43

246      Informatikë Praktike (2 vjeçar)          40

Fakulteti i Edukimit                

247      Gjuhë Angleze 70

248      Mësuesi për Arsim Fillor        70

249      Mësuesi për Arsim

Parashkollor    55

250      Gjuhë Letërsi -Anglisht           80

251      Gjermanisht – Anglisht           50

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit                  

252      Shkenca Kompjuterike            100

253      Sistemet e Informacionit        100

254      Teknologji Informacioni          100

255      Matematikë-Informatikë        100

256      Informatikë-Anglisht   65

257      Multimedia dhe Televizion Dixhital   40

Fakulteti i Studimeve të Integruara me Praktikën                

258      Menaxhim i Bankave (Program në gjuhë angleze)    28

259      Menaxhim i Hoteleri Turizëm (Program në gjuhë angleze)  28

260      Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (Program në gjuhë angleze)   25

Fakulteti i Edukimit                

261      Ekspert në Proceset e

Formimit         60

262      Psikologji Sociologji    55

Universiteti i Arteve               

263      Regji Filmi dhe Televizioni.     18

264      Aktrim 21

265      Regji    19

266      Skenografi – Kostumografi     21

267      Koreografi       21

Fakulteti i Arteve të Bukura               

268      Pikturë 21

269      Skulpturë         22

270      Muzikologji    

271      Kompozim      

272      Dirizhim         

273      Piano  

274      Violinë

Fakulteti i Muzikës                 

275      Violonçel        

276      Violë   

277      Kitarë 

278      Kontrabas       

279      Flaut   

280      Oboe  

281      Klarinetë        

282      Fagot  

283      Korno  

284      Trombë          

285      Trombon        

286      Bastubë          

287      Kanto  

288      Pedagogji Muzikore   

289      Fizarmonikë Klasike   

Universiteti i Sporteve të Tiranës                  

290      Shkencat e Lëvizjes     150

291      Fushat e Veprimtarisë

Fizike,të Shëndetit dhe të Rekreacionit          150

Akademia e Sigurisë              

292      Rendin dhe Sigurinë Publike   150

 

© SYRI.net

Lexo edhe:

Komentet

Shto koment

Denonco