Do rriten pensionet e minoritarëve/ Qeveria greke, ligj të ri edhe për të huajt e moshuar

Do rriten pensionet e minoritarëve/ Qeveria greke, ligj të ri edhe për të huajt e moshuar

15:56, 15/02/2020

Qeveria greke ka sjellë në parlament ditën e premte një projektligj që do të votohet në datën 21, me anë të të cilit përmirësohen presdispozitat për pensionet e minoritarëve grekë, ndërsa nuk preken kushtet për pensionet e emigrantëve të huaj, midis tyre edhe të shtetasve shqiptare.

Ligji përcakton qartë se në Greqi shuma e pensionit përllogaritet nga i ashtuquajturi pensioni kombëtar dhe ai që rrjedh nga kontribut i gjithë secilit për vitet që ka punuar.

Pensioni kombëtar prej 384 euro u jepet të gjithë shtetasve që kanë mbushur moshën 76-vjeç dhe jetojnë 40 vitet e fundit në Greqi në mënyrë të ligjshme dhe të përhershme. Për çdo vit që nuk jetojnë në Greqi u hiqet ¼ nga kjo shumë dhe ky reduktim nuk prek pensionin sipas kontributit të viteve të punës.

Një shtetas shqiptar që ka 25 vite i siguruar dhe 20 vite me leje qëndrimi do të marrë në moshën 67-vjeçare nga pensioni kombëtar gjysmën e tij, plus sa i takon nga 25 vitet e siguruara. Pra, ligji sipas burimeve qeveritare nuk bën dallime për emigrantët e huaj, pasi edhe për grekët ekziston i njëjti kusht.

Sipas nënkryetari të Omonias në Athinë, Jorgos Xhomakas, në një bisedë telefonike për Top Channel, ligji korrigjon një padrejtësi për minoritarët, për të cilët nuk ishte zgjedhja e tyre të qëndronin larg Greqisë, kështu korrigjon vitet e qëndrimit duke i llogaritur ato prej vitit 1990, kur ata mundeshin të vinin në Greqi.

“Ekziston një padrejtësi e cila ka të bëjë me faktin që ata që erdhën nga Shqipëria në atdheun tonë, pjesëtarë të minoritetit kombëtar dhe kërkuan të drejtën e pensionit nuk kishin vërtet mundësinë të plotësonin kushtin e 40 viteve të qëndrimit këtu, pasi sistemi në Shqipëri u rrëzua në 1989 dhe shumica e tyre erdhën në Greqi në vitin 1997. Dhe ky është një realitet që ministria do të marrë parasysh dhe do të kryejë korrigjimet e duhura”, shprehet Kyriakos Mitsotakis, kryeministër i Greqisë.

Konkretisht, pensioni i një minoritari që mbush tani 67-vjeç do të përllogaritet me pensionin kombëtar të plotë prej 384 eurosh, i cili nuk do të reduktohet më pavarësisht se vitet e qëndrimit mund të jenë më pak se 30, plus pensionin që do të marrë nga vitet e kontributit në punën e tij në Greqi.

Gjithashtu, pritet që qeveria greke të miratojë edhe ligjin për minoritarët e moshuar që nuk janë të siguruar më asnjë ditë pune në Greqi.

Ligji që ishte miratuar disa ditë para zgjedhjeve nga qeveria Tsipras, por që nuk është zbatuar ende për pensionet që janë prerë prej vitit 2012 me disa përjashtime, anulon të gjitha predispozitat e mëparshme, si qëndrimi i ligjshëm dhe i përhershëm prej 30 vitesh apo vërtetimi I banesës ku jeton./TCH

© SYRI.net

Lexo edhe:

Komentet

lexoni 15/02/2020 22:06

Pensioni Kombëtar caktohet në treqind e tetëdhjetë e katër (384) euro në muaj dhe paguhet plotësisht nëse të paktën 20 vjet të sigurimit kanë përfunduar. Shuma e pensionit kombëtar zvogëlohet me 2% për secilin vit të sigurimit që mbetet më pak se 20 vjet nëse të paktën 15 vjet të sigurimit kanë përfunduar. NOMOS 4387/2016 - Gazeta Qeveritare A 85 - 12.05.2016 Sistemi i unifikuar i sigurimeve shoqërore - Reforma e sigurimit - sistemi i pensioneve - Aranzhime tatimore mbi të ardhurat dhe lojërat dhe provizione të tjera. Neni 7 Pension Kombëtar 1. Pensioni Kombëtar do të paguhet nga EFKA për të gjithë personat që vendosin të drejtën e pensionit të të drejtës së tyre ose aftësisë së kufizuar ose transferimit, në përputhje me dispozitat përkatëse. 2. Në mënyrë të veçantë, në rastin e daljes në pension të kapitalit, Pensioni Kombëtar u paguhet përfituesve me kusht që ata të kenë jetuar ligjërisht dhe përgjithmonë në Greqi për të paktën pesëmbëdhjetë (15) vjet, midis moshës 15-vjeçare dhe vitit në të cilin ata arrijnë moshën e caktuar të pagesës. pension. Qëndrimi i përhershëm për shtetasit e vendeve jashtë Bashkimit Evropian do të demonstrohet në përputhje me procedurën për dhënien e tyre leje qëndrimi. Shuma zvogëlohet për 1/40 për pensionistët e moshës së vjetër për çdo vit më pak se dyzet (40) vjet qëndrim në Greqi, midis moshës 15 vjeç dhe vitit në të cilin ata arrijnë moshën e përcaktuar të pensionit. Ulja e mësipërme nuk do të zbatohet në rastin e daljes në pension, në përputhje me dispozitat e paragrafit të katërt të pikës 1 (a) të neneve 1 dhe 26 të dekretit presidencial nr. 169/2007 (A 210), qoftë në bazë të dispozitave që u referohen atyre, pasi ato zbatohen në çdo kohë, dhe për ata që pensionohen në bazë të dispozitave të Ligjit 2084/1992 (A 165). Përcaktimi i kohëzgjatjes së qëndrimit të qëndrueshëm (vendbanimit) në Greqi për zbatimin e dispozitave të nenit 7 paragrafi 2 të Ligjit 4387/2016 3. Shuma e pensionit kombëtar zvogëlohet proporcionalisht në rastet e pagimit të një pensioni të zvogëluar, në përputhje me dispozitat përkatëse. Ulja e lartpërmendur e pensionit kombëtar, për personat e siguruar që marrin një pension të ulur të së drejtës, arrin në 1/200 për çdo muaj që mbetet për të përmbushur moshën e pensionit të plotë. 4. Pensionistëve që marrin një pension të zvogëluar të aftësisë së kufizuar me një aftësi të kufizuar nga 67% në 79.99% do t'u jepet 75% e pensionit kombëtar dhe me një aftësi të kufizuar nga 50% në 66.99% 50%. Pensionistët që marrin një pension të zvogëluar të aftësisë së kufizuar me një aftësi të kufizuar deri në 49.99% marrin 40% të pensionit kombëtar. Pensionistët me një aftësi të kufizuar prej 80% ose më shumë kanë të drejtë në shumën e plotë të pensionit kombëtar. Këto rregullime nuk zbatohen për ata që pensionohen në bazë të dispozitave të përmendura në personat e përmendur në paragrafin e katërt të pikës 1 (a) të neneve 1 dhe 26 të dekretit presidencial nr. 169/2007 (A ? 210), qoftë në bazë të dispozitave që u referohen atyre, pasi ato zbatohen në çdo kohë, dhe për ata që pensionohen në bazë të dispozitave të Ligjit 2084/1992 (A ? 165).   5. Në rast të grumbullimit të pensioneve, do të jepet pension kombëtar. Në rastin e një pensionisti ose marrësit të një pensioni të plotë dhe të zvogëluar, shuma e pensionit kombëtar të dhënë është e plotë. Në rastin e një pensionisti ose marrësit të dy pensioneve kryesore të zvogëluara, përqindja e pensionit kombëtar që korrespondon me secilën prej tyre paguhet, me kusht që shuma e tyre të jetë më e vogël ose e barabartë me shumën e plotë të pensionit kombëtar. 6. Për zbatimin e parë të këtij ligji, pensioni kombëtar caktohet në treqind e tetëdhjetë e katër (384) euro në muaj dhe do të paguhet plotësisht nëse të paktën 20 vjet të sigurimit kanë përfunduar. Shuma e pensionit kombëtar zvogëlohet me 2% për çdo vit të sigurimit që mbetet më pak se 20 vjet, nëse të paktën 15 vjet të sigurimit kanë përfunduar. Pensioni kombëtar përshtatet në përputhje me paragrafin 3 të nenit 14 të këtij ligji. Paragrafi 2 i nenit 1 të ligjit 4488/2017, i cili është nën Kapitullin "Aranzhimet e pensionit shtetëror", pas nënparagrafit të dytë të nenit 7 (6) të ligjit 4387/2016 është shtuar një nënparagraf Ndërsa kërkesa për plotësimin e pesëmbëdhjetë (15) viteve të sigurimit për pagimin e pensionit kombëtar nuk vlen për ata persona të siguruar, në përputhje me ligjin e pensioneve shtetërore, të cilët kanë të drejtë për pension pleqërie duke përfunduar një periudhë sigurimi më të vogël se pesëmbëdhjetë (15) vjet; Në këtë rast, shuma e pensionit kombëtar që korrespondon me pesëmbëdhjetë (15) vjet të sigurimit (345.60 €) është dhënë.

Shto koment

Denonco