Gjyqtarja Nertina Kosova del para komisionit të Vetingut, ja pasuria e saj

Gjyqtarja Nertina Kosova del para komisionit të Vetingut, ja pasuria e saj

11:12, 17/07/2018

Nertina Kosova është gjyqtare e Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda dhe kandidate për Këshillin e Lartë Gjyqësor. Ajo është paraqitur sot në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, i cili drejtohet në këtë proces nga Firdes Shuli, Roland Ilia dhe Olsi Komici.

Kosova është emëruar si anëtare e Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda në korrik 2014. Më parë, ajo ka punuar si gjyqtare në gjykatën e shkallës së parë për Krime të Rënda si dhe një kohë të shkurtër në Gjykatën e Elbasanit.Image

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për gjyqtarët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar të gjyqtares Nertina Kosova nga viti 2003 deri në fund të vitit 2017.

Ky raport është prodhuar nga BIRN pas administrimit të deklaratave të pasurisë së këtij subjekti nga Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrolli të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, ILDKPKI. Ai ka për qëllim bërjen e transparencës mbi pasurinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve që i nënshtrohen procesit të vetingut.

Të dhënat e analizuara nga BIRN tregojnë se Nertina Kosova nuk zotëronte asnjë pasuri në vitin 2003-kur deklaroi për herë të parë në Inspektoriatin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive. Në fund të vitit 2017, pasuria e zonjës Kosova kap vlerën e 8.1 milionë lekëve.

Pasuria e saj përbëhet nga një apartament banimi në Tiranë, e blerë pjesërisht me kredi në vlerën e 6 milionë lekëve, likuiditete në bankë në vlerën e 1.7 milionë lekëve si dhe kursime në cash në vlerën e rreth 3.9 milionë lekëve.

Të ardhurat e gjyqtares Nertina Kosova përbëhen kryesisht nga paga dhe shpërblimet për shkak të funksionit, të cilat zënë rreth 91 për qind të totalit që kap vlerën e 19.8 milionë lekëve për të gjitha vitet e deklarimit. Të ardhurat e familjarëve përbëjnë 5 për qind, ato nga shitja e pasurisë së paluajtshme 0.9 për qind si dhe të ardhurat e fituara si eksperte dhe nga interesat bankare zënë së bashku 2.5 për qind.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’  që identifikohen gjatë kontrollit. BIRN kreu kontrollin aritmetik/logjik për 14 vite të deklarimit, nga të cilat vetëm njëra rezultoi me probleme.

Në deklaratën e vitit 2006, Znj. Kosova ka deklaruar blerjen e një apartamenti me vlerë 6 milionë lekë dhe me burim një kredi bankare në vlerën e 5 milionë lekëve. Analiza e kryer nga BIRN tregon se gjyqtarja ka pasur mungesë të ardhurash për blerjen e kësaj pasurie në vlerën e 613 594 lekëve.

Duke qënë se ky raport bazohet në të dhëna statistikore të analizuara nëpërmjet një databaze, ai nuk nxjerr përfundime mbi pasurinë e subjektit nëse ajo mbulohet me burime të ligjshme ose jo, por mëton të informojë publikun mbi pasurinë e deklaruar të zyrtarit publik nëpërmjet një formati të thjeshtë dhe të kuptueshëm grafik.

© SYRI.net

Lexo edhe:

Komentet

Shto koment